NESTEN ALLE KVINNER…

Videoen "Nesten alle kvinner…" handler om underlivsplager hos kvinner etter at de har "mistet mensen". Vanligvis omtales dette som "Menopause" - eller som en av flere naturlige tilstander etter at en kvinne har nådd overgangsalderen.

Emnet er vanskelig å snakke om - det handler om ufrivillig vannlating, svie, infeksjoner, og vond lukt i underlivet. Videoen viser hva som skjer og tar for seg depresjoner og sexproblemer - men det er hjelp å få - og det er mulig å forebygge og behandle.

Videoen tar for seg hva som skjer med kroppen når hormonproduksjonen hos kvinner avtar eller blir helt borte.
Nesten alle kvinner opplever plager i forbindelse med overgangsalderen - plager og ubehag man nødvendigvis ikke (lenger) behøver å gjennomleve… eller gjennomlide.
Det er noen modige og offervillige kvinner sin ære at videoen "Nesten alle kvinner…" er blitt til. Uten deres frimodige og åpenhjertige medvirkning, hadde prosjektet ikke vært mulig.

Med faglig assistanse fra de kjente kvinnelegene Babill Stray-Pedersen og Bjarne Eriksen i Helseinformasjon AS, er videoen blitt et nyttig redskap for apoteker, kvinneforeninger, skoler og kommunale helsetjenester over hele landet.

Be gjerne om referanser - "Nesten alle kvinner…" er en ypperlig døråpner - eller "murbrekker" - i forhold til plager som rammer … nesten alle kvinner…

Nesten alle kan hjelpes - man må bare vite litt mer.

Videoen "Impotens"

Videoen "Impotens" - burde egentlig hete "Potens" - for det er jo det den handler om.

Men potensvansker og impotens er tilstander som rammer så mange, at vi valgte å kalle en spade for en spade.
Helsepersonell vet ikke nok om hvilke hjelpemidler som finnes for menn med potensproblemer - eller som lider av impotens. De vet heller ikke nok om hvilke medikamenter, skader, sykdommer og plager, som har potensvansker eller impotens som bivirkning eller resultat. Og de vet heller ikke nok om hva som finnes av hjelp for dem som rammes.

Viagra er flott - men kan ikke hjelpe alle.

Videoen er laget i samarbeid med landets fremste eksperter innen urologi, nevrologi, sexologi og allmennmedisin og brukes av apoteker, kommunale legesenter, skoler med helsefaglig linje og fagforeninger.

Emnet er vanskelig å snakke om for de som rammes. Og tabuer og vrangforestillinger preger holdninger og syn på fenomener knyttet til en manns sviktende evne til å få reisning eller å ha sex.

Denne videoen er et viktig og nyttig redskap for alle som vil vite mer om mannens kjønnsorgan. Å avmystifisere er like viktig som å opplyse - og de som rammes treger opplyste støttespillere - både i det medisinske hjelpeapparatet og i nærmiljøet.

Potensproblemer rammer mange tusen hvert år - men det finnes hjelp å få! Både mot de fysiske plagene - og mot holdningene.


Share on FacebookShare on Twitter